Uudised

11
mai

MHG õpilased osalesid PISA testil

22. aprillil sooritasid valimisse kuulunud 15-aastased  härmakad kolme tunni jooksul kooli aulas rahvusvahelist PISA testi.

Kui õppealajuhataja Mari Maimre  viiele 8.b klassi õpilasele esmakordselt PISA testist rääkis, peegeldus eranditult kõigi kuulajate näol üllatus. Reaktsioon “PISA? Mis see on?” oli ilmselt valdav ka teiste valituks osutunud õpilaste puhul.

Teadmiseks neile, kes hetkel sama küsimusega oma päid vaevavad - tegemist on rahvusvahelise programmiga, millega hinnatakse ja võrreldakse 15-aastaste õpilaste akadeemilisi teadmisi ja oskusi. Tänavune PISA oli järjekorranumbrilt neljas, Eesti koolinoored olid testi kaasatud teist korda. Osalisi oli kokku 68 riigist - igast maailmajaost peale Aafrika.

 

MHG õpilaste testieelset meeleolu iseloomustas kerge ärevus. Kuna ringi liikusid ei-tea-kust tulnud hirmujutud keerulistest matemaatika ja loodusteaduste alastest ülesannetest, avaldasid mitmed arvamust, et nende tulemus on juba ette läbikukkumisele määratud. Seda suurem oli testivihikute kättesaamisel kõiki vallanud kergendustunne. Põhiliselt eeldasid küsimused head funktsionaalse lugemise ehk tekstist arusaamise ja sealt vajaliku info väljaselekteerimise oskust.

 

Pärast  testi läbimist muljeid vahetades ilmnes asjaolu, et erinevates vihikutes olid ülesannete raskustasemed erinevad. Kui mõnele, sealhulgas mullegi, olid sattunud vaid lugemisega seotud ülesanded (näiteks saadud info abil tabeli täitmine ning teksti põhjal loogiliste järelduste tegemine), siis teised jällegi märkisid, et nende testivihikud sisaldasid ka paari parajaks pähkliks osutunud arvutusülesannet. Ületamatult keerukaks ei pidanud testi siiski keegi.

 

Tulemusi on oodata alles 2010. aasta detsembriks. Siis on ka näha, kas Eesti õpilased suudavad ületada eelmise aasta PISA testiga saavutatud ülemaailmset  viiendat kohta.

 

Margot Arula

Kommentaarid: 4

väga vaimustav artikkel, neiu Arula.
pets, 11. juuli. 09


Nõustun.
C2lver, 11. juuli. 09


saglasen.
mõmm, 11. dets. 09


Hey, just read this using Google Translate and I would really like to get to know you better. How can I contact you, lovely Margot Arula?
Ryan Reynolds, 16. juuni. 13


Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: